Wat gebeurt er bij huwelijksbemiddeling en partnertherapie?

Het verlangen naar een gelukkige relatie is bij vele mensen uitgesproken. Ook vandaag wenst de grote meerderheid een langdurige, zelfs een levenslange relatie.

Toch zijn we vandaag veel vlugger dan vroeger bereid een relatie op te geven en een nieuwe relatie aan te knopen. Volgens recente statistieken zijn 1 op 3 huwelijken in Duitsland gescheiden. Vele koppels scheiden zonder ook maar ooit huwelijksbemiddeling of partnertherapie te hebben overwogen. Doch, ook in een nieuwe relatie treden er vaak weer problemen op. Heeft men namelijk zijn eigen destructief gedrag in een relatie niet leren herkennen en hieraan niet gewerkt, dan is het waarschijnlijk dat men in een nieuwe relatie ook weer snel een relatiegrens bereikt.

Een relatie kan door bepaalde omstandigheden zwaar worden beproefd. Dat kan bijvoorbeeld gaan van een zware ziekte van één van beide partners, plotselinge werkloosheid tot ongewilde kinderloosheid. Bij een relatiecrisis krijgt steeds weer het gevoel de overhand, dat bepaalde moeilijkheden of problemen zich blijven herhalen en niet vallen op te lossen. Men geeft de andere partij de schuld en heeft geen zin meer om steeds opnieuw dezelfde verwijten te moeten aanhoren. Bij huwelijksbemiddeling of partnertherapie gaat het altijd om een verduidelijking en het teweeg brengen van verandering met behulp van een derde, neutrale, persoon. Het is belangrijk dat het tot nu toe ongezegde aan de oppervlakte komt en het ongehoorde eindelijk gehoor vindt.

Problemen waarmee paren in partnertherapie komen zijn onder andere:

  • Meningverschillen domineren het samenzijn
  • De individuele doelstellingen in de relatie passen niet meer samen en moeten opnieuw op elkaar worden afgestemd
  • Een slippertje heeft geleid tot een relatiecrisis
  • Financiële moeilijkheden belasten ook de relatie
  • Beroepsmatige veranderingen brengen een slechte stemming in de relatie
  • De ziekte van een van de partners belast de andere partner
  • Het alledaagse maakt een “vervulde” relatie onmogelijk
  • Na de geboorte van het kind is alles anders
  • Jaloersheid maakt het leven van de partner moeilijk
  • Jullie zijn ongewenst kinderloos en geraken hier niet uit

Wij nodigen u uit op de volgende pagina, om u in te lichten over de taak van raadgever en therapeut, aan de hand van het voorbeeld van de door ons uitgekozen expert Dörthe Huth. Dit uitstekende vakartikel werd door haar samengevat. Voor boeken en verdere informatie over Dörthe Huth klikt u hier.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*