Waarom gaan vrouwen vreemd?

De oorzaken kunnen veelvoudig zijn, maar het is meestal zo, dat een overspelige vrouw zich gekwetst voelt. Ze wordt geplaagd door eenzaamheid, voelt zich in de relatie niet vervuld, kwelt zichzelf met repulsieve gevoelens na een vertrouwensbreuk van haar overspelige partner, ze beschouwt de eigen relatie als totaal onopwindend en onbevredigend en ze voelt zich de laatste tijd niet goed in haar lichaam.

Zijn er nog redenen waarom vrouwen vreemdgaan? Ja, die zijn er. Bijvoorbeeld, onvervulde emotionele noden, samenlopend met een drang naar beloning, kunnen dit tekort in de relatie aan de oppervlakte brengen. Kan de reden ook lichamelijk lust zijn? Soms is dit zeker zo, maar het is eerder een uitzondering, want lichamelijk lust alleen, is bij vrouwen niet een primaire reden om overspel te plegen, zoals vele psychologen steeds weer aantonen. Eenzaamheid is veeleerder één van de absolute hoofdoorzaken waarom een vrouw een buitenechtelijke verhouding zoekt. De vrouw wil met dit slippertje haar gevoelens van eenzaamheid ontvluchten. Principieel is het de eenzaamheid die een vrouw gevoelig maakt om vreemd te gaan.

Een vrouw, die in een voor haar onbevredigende relatie verkeert, voelt zich nu en dan eenzamer als toen ze nog single was. We spreken hier wel van een diepzittende emotionele eenzaamheid, waarin de vrouw zich gevangen voelt. De partner die zowel in gedachten alsook psychisch meer met zijn werk, dan met zijn vrouw bezig is, die zijn hobby en zijn vrienden en misschien zelfs een vriendin laat voorgaan op zijn eigen vrouw en tegelijkertijd aan deze slechts weinig aandacht besteedt, laat staan het beetje bewondering dat deze vrouw zich wensen kan, geeft vaak de doorslag voor overspel bij de vrouw. Wanneer een vrouw gebrek heeft aan aandacht, dan voelt ze zich vlug onaantrekkelijk, genegeerd en verwaarloosd. Daardoor verliest ze de hoop op het vervuld zien van haar wensen en noden binnen de relatie.

Men denkt nu dat zulk een situatie er toe zou aanzetten nog harder aan de eigen relatie te werken en niet tot het zoeken van genoegdoening en vervanging in de vorm van een verhouding, maar vaak vergist men zich. Eigenlijk maakt de ontevredenheid en het verdriet wegens zijn zijsprong vele dingen mogelijk, die men voordien nooit voor mogelijk zou hebben gehouden.

Dan is er ook nog de wraak factor. Tegenwoordig komt het motief wraak bij vreemdgaande vrouwen veel vaker voor dan vroeger het geval was. De hedendaagse moderne vrouw is niet meer bereid, stil in een hoekje te blijven zitten en de partner toe te zeggen: “OK” als je dat nodig hebt, ga dan vreemd” in de hoop dat deze fase wel weer voorbij zal gaan. Het is meer en meer zo dat vrouwen tegenwoordig eerder handelen naar het Bijbelse motto “Oog om oog, tand om tand” en steeds meer goedkeuring hebben voor het onderwerp vreemdgaan uit wraak. Een vrouw die zich bedot voelt door haar man en van mening is door hem als “tweederangs” behandelt te worden gaat veel eerder een buitenechtelijke verhouding aan waarin zij zo goed als wraak neemt. Soms is het zelfs al genoeg dat een vrouw de geringste verdenking koester dat haar man haar bedot of vreemdgaat, aldus overspel pleegt, om een kettingreactie van vreemdgaan uit te lokken.

Hetzelfde geldt voor vrouwen die weten dat hun man van een slippertje niet vies is en tekenen van buitenechtelijke activiteiten vertoond. Ook in dit geval komt het tot gelijkaardige reacties. Het kan ook zijn dat pijnlijke ervaringen, die ze opdeed in een vorige relatie, weer naar boven komen en dat deze een verwachtingspatroon creëren waarin ze ook in de nieuwe relatie weer zou worden bedot en waarin ook haar nieuwe partner overspelig is en vreemdgaat. Uit zulk een negatieve instelling kunnen handelingen vloeien die tot slot voor alle benadeelden pijn en ongeluk met zich meebrengen.

Maar er is ook nog een belangrijke andere reden tot overspel van de vrouw. Een reden die trouwens evengoed voor mannen geldt: Verveling. Een onbevredigende, vervelende, uitdovende en voorspelbare relatie, die geen enkel hoogtepunt kent, kan een soort van lust en verlangen uitlokken, waarbij een escapade en een slippertje hoogst aanlokkelijk zijn kan.

De verhouding, het slippertje, dus het overspel op zich wordt niet enkel opwindend door de nieuwe partner, maar door het geheel aan spanning die met de verhouding gepaard gaat, op de eerste plaats de heimelijke en geheime ontmoetingen en het verstoppen van de verhouding.

Overspel kan ook met zelfbewustzijn hebben te maken. Ieder mens heeft een zekere nood aan liefde, toenadering en erkenning van zijn partner. Soms zwakt de mate van toenadering echter wat af. Er zijn meer hoogtes en laagtes. En wanneer het tot zulke laagtes komt, dan kan de vrouw onzeker worden en ergens anders aandacht gaan zoeken. Het overspel wordt deur en poort geopend.

Vooral vrouwen kunnen aan de bovengenoemde problemen aangaande een gebrek aan toenadering meer belang hechten, in het bijzonder omdat er in onze huidige levensstijl zo veel waarde wordt gehecht aan lichamelijke schoonheid, zeer veel aandacht wordt besteedt aan sexappeal en waar er van de vrouwen wordt verwacht dat aantrekkingskracht op mannen hebben. De zelfbewuste vrouw weet dat haar waarde niet valt op te meten aan de hand van bovengenoemde attributen, maar dat deze veeleer in het karakter te zoeken is, in haar binnenste. In elk geval is er voor deze vorm van zelfbewustzijn bij de vrouw in het huidig tijdperk met haar machtige media, maar weinig ondersteuning. Daarom zoeken sommige vrouwen, misschien zelfs onbewust, hun waarde in hoe aantrekkelijk ze is voor andere mannen en welke uitwerking ze op hen heeft. En indien deze waardeschatting niet van haar eigen partner afkomstig is, dan zijn vrouwen geneigd dit bij een andere man te zoeken.

Enkelen mogen dan wel zeggen dat één, of meerdere van deze redenen tot vreemdgaan bij de vrouw, haar gedrag en het overspel daadwerkelijk rechtvaardigen. Het blijft gelijk of de oorzaak verveling, het gebrek aan eigenwaarde, wraak, of de dieptes en het leiden die een relatie met zich meebrengen kan, is – het juiste antwoord zou moeten zijn aan de relatie te werken en zich niet gewoonweg in de eerste de beste affaire te storten. Wij hebben misschien begrip, maar we moeten ons ook steeds voor ogen houden dat dit overspel uiteindelijk schadelijk is en meestal iemand anders daardoor tot in het diepste van zijn ziel gekwetst zal worden.

Hoe men zich dan juist moet gedragen, verschilt van geval tot geval. Maar indien nodig kan men professionele hulp zoeken om uit dit dilemma te komen. Het is absoluut waar dat er mannen zijn die beweren dat elke vrouw met wie zij samenleefden, na een zekere tijd overspel zou hebben gepleegd. Dit is vermoedelijk wel de uitzondering op de regel. Er zijn mannen die beweren dat hun vrouw iedereen rond de nek vliegt die ze leert kennen, echter – eerlijk gezegd – blijkt dit enkel overdreven, bij een normale vrouw doet zulk een gedrag zich uiterst zeldzaam voor. Principieel moet men aan een man met een overspelige vrouw zeggen, dat het overspel van zijn vrouw niet met zich meebrengt dat elke vrouw in de grond ontrouw is. Elke vrouw is anders en gedraagt zich anders. Daarom is iedere relatie ook anders. Ze functioneert eens te beter, hoe meer wederzijds respect, emotionele toenadering en inzet er wordt betoond, want dat zijn de steunpilaren van een gelukkige betrekking en relatie.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*