Voortekenen van een relatiecrisis

Vaak zijn ze moeilijk te herkennen en breiden ze zich sluipend uit. Hoe eerder u de voortekenen herkent en thuisbrengt, zoveel te groter is de kans dat u iets kunt ondernemen om erger te vermijden.

Om u te helpen verdoken indicaties voor een beginnende relatie- of huwelijkscrisis te herkennen, hebben wij voor u een lijst samengesteld waarin de meest opvallende indicatoren voor zulk een crisis worden opgesomd.

Top tien indicatoren voor een beginnende relatiecrisis

1. Gebrekkige communicatie

Vroeger vertelde u alles aan elkaar? Beiden namen deel aan elkaars leven? Er heerste overwegend harmonie? Wanneer partners elkaar niet meer wederzijds op de hoogte stellen van wat ze hebben beleefd of van wat hen bezighoud, wanneer u vlug strijdt of twist, of wanneer het leven een doodlopend straatje lijkt te zijn, dan klopt er iets niet. Is uw partner steeds geïrriteerd, altijd slecht gezind en interesseert hij/ zij zich niet meer aan u, dan moet u tegensturen. Gebrekkige communicatie is een zeker teken van een relatiecrisis.

2.Gebrek aan respect

Gedraagt uw partner zich ineens anders ten opzichte van u? Laat hij zich met opzet negatief over u uit in bijzijn van derden (kleine pesterijen worden hiermee niet bedoeld)? Heeft men geen consideratie voor uw gevoelens of huidige mentale toestand? Wanneer er in een relatie bijna geen sprake meer is van respect, dan moet u opletten, daar dit een grote indicator is voor een smeulende relatiecrisis.

3.Geen gemeenschappelijk activiteiten meer

Vroeger deed u veel samen? Vandaag wil hij enkel nog alleen weggaan of wil zij liever op stap gaan met vriendinnen? Wanneer u niets gemeenschappelijks meer onderneemt, alleen begint te reizen, enkel nog intensief uw eigen interesses naloopt en indien u zich in de relatie “laat gaan”, dan spreekt men van een relatiecrisis.

4.Gebrek aan steun in een relatie

Vroeger ging men hand in hand? Vandaag moet u alles alleen doen. Interne familieafspraken worden niet meer nageleefd en één van beide partners scheidt zich van thuis en familie? Gebrek aan steun kan een zichtbare indicator zijn voor het begin van een relatiecrisis.

5.U kunt voor uw partner niets goeds meer doen?

Vroeger was alles wat u deed OK. Vandaag doet u het niet anders maar toch is het nooit goed? Om het even hoe u het doet, er valt altijd wat op aan te merken of over te vitten. Wanneer u binnen uw relatie plotseling niets goeds meer kunt doen, dan is dat een eenduidig teken van een relatiecrisis.

6.Opvliegerig gemoed?

Geen harmonie meer? Van vliegen worden olifanten gemaakt, van kleinigheden maakt men grote aangelegenheden? Wanneer in een relatie één van beide partners plotseling onmiddellijk uitvliegt wanneer er hem/haar iets tegen de haren in strijkt, of wanneer er wat tegen zijn/ haar wil indruist, dan kunt u hierin een donker voorteken van een relatiecrisis herkennen.

7.Vaker ruzie in je relatie

Ieder gesprek dat er in de relatie wordt gevoerd loopt steeds opnieuw uit op ruzie. Voor gemeenschappelijkheden is er geen plaats meer, er is enkel nog potentieel tot conflict, zelfs.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*