Problemen in de driehoeksverhouding

Over het algemeen dromen mannen over een tweede vrouw. Ofwel gemeenschappelijk met de partner of als geliefde, zonder medeweten van de partner. Anderzijds zijn slechts weinig mannen bereidt hun eigen partner met een andere man te delen.

Ook wanneer de partner over de geliefde op de hoogte werd gebracht en hiermee akkoord gaat, is het belangrijk hoe ze hiermee omgaat. Het valt mensen zwaar te aanvaarden dat er dan toch nog iemand anders is in het leven van hun partner. Zij schrijven de lust naar een ander meestal toe aan seksuele ontevredenheid en aan het niet bevredigen van hun partner. Daaruit voortkomende spanningen zijn natuurlijk te voorzien.

De problemen worden er niet kleiner door indien de partner niet weet dat er een geliefde in het spel is. Hij moet vrije tijd vinden om met zijn geliefde door te brengen. Vrije tijd die zinvol en aanneembaar moet worden voorgesteld. De klassieker – gezien in elke film – men moet er op letten niet naar een vreemd parfum te ruiken, en geen vreemde haren op zich hebben kleven. Verdere problemen komen mogelijkerwijze voort uit verhoogde en moeilijk te verklaren uitgaven, net zoals een verhoogde kilometerstand voor de wagen.

Voor de geliefde is zulk een verhouding vaak gemakkelijker. Ze moet de waarschijnlijk langdradige dag niet met haar partner delen. Geen strijd om inkopen, koken, poetsen of het opvoeden van de kinderen. Wanneer ze elkaar ontmoeten willen beiden dat het tot een geslaagd treffen komt. De opwinding is van lange duur omdat men elkaar slechts zelden ontmoet.

Voor sommige vrouwen is zulk een relatie voldoend. Voor velen valt dit echter zwaar en is het soms zowaar een hel. De geliefde komt na de familie en de kinderen. Ze wordt ook buitengesloten uit de kring van vrienden en bekenden van de partner – ten slotte mag niemand weet hebben van haar. Een spontaan telefoontje wanneer men net even zijn stem horen wil of nadat men iets leuks heeft beleeft, net zoals spontante ontmoetingen vinden niet plaats.

De geliefde staat er alleen voor wanneer het niet goed gaat of wanneer ze ziek is. Zij is alleen, want hij beslist wanneer ze elkaar zien – naargelang het hem in zijn planning uitkomt. Tijdens het weekend en tijdens de feestdagen is hij bij zijn familie. De geliefde zit misschien alleen thuis. Veel mannen verwachten van hun geliefde dat ze reageren zo gauw hij een ogenblikje heeft – bijna op bevel. De geliefde mag echter niet vergeten dat zij de tweede viool speelt.

Het is mogelijk dat de partner zijn geliefde vertelt dat hij van zijn vrouw zal scheiden, maar dat dit om één of andere reden voor het moment niet mogelijk is. Zo gaat de tijd voorbij terwijl er niets veranderd. Men steelt gemeenschappelijke momenten en maar al te snel is alles weer voorbij.

Er worden plannen gesmeed voor een gemeenschappelijke toekomst, doch in slechts weinige gevallen zal hij scheiden van zijn vrouw. De geliefde stelt haar kinderwens, net zoals een gemeenschappelijk leven op de achtergrond – totdat hij zich heeft gescheiden. Vaak is het echter zo dat de man zich niet scheidt van zijn vrouw ten gunste van de geliefde – vaak scheidt hij veeleer van de geliefde omdat hij een jongere vrouw heeft gevonden.

Wat kunt u doen indien u behoort tot de geliefden en indien zulk een situatie voor u niet toereikend is? Zet door wanneer er over een gemeenschappelijk toekomst wordt gesproken. Laat u niet met onduidelijk uitspraken afblokken. Noemt de man een tijdstip waarin de scheiding zou moeten zijn voltrokken? Of blijft hij eerder vaag?

Denk na of zulk een relatie voor u voldoende is. Kunt u deze vraag met “ja” beantwoorden, dan is alles prima. Indien niet, vraag u dan af welke mogelijkheden u hebt. Indien er niets meer helpt, stel uzelf dan een termijn wanneer hij stappen zou moeten hebben ondernomen. U hoeft hem deze echter niet mede te delen – het is enkel belangrijk dat u zichzelf.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*