Pijn vermijden in jullie relatie

De tijd van “het kennen leren” is voorbij. In deze periode had men het er graag voor over wat te doen of juist wat te laten in het belang van de partner. De zogenaamde “roze bril” vertoont momenteel echter eerder bonte kleuren. De partner heeft hebbelijkheden die men voordien beschouwde als een schattige eigenaardigheid.

Na verloop van tijd worden deze hebbelijkheden eerder als storend ondervonden. Spreek hier samen over – misschien is het iets wat onbewust plaatsvindt of wordt gezegd. Misschien kan het wel veranderen. Vermijdt gedachten zoals “het zal wel overgaan” of “dat zal ik hem/haar” wel afleren. Kent u deze gedachten?

Nee – het zal niet overgaan – u zult hem/haar dit niet afleren.

Na verloop van tijd zult u zich steeds meer gaan storen aan deze hebbelijkheden. U zult steeds vaker ruzie hebben hieromtrent en er komt op een gegeven moment een tijdstip dat men zegt:”ik kan niet meer en ik wil het ook niet meer». Wat onvermijdelijk volgt is een breuk.

Na verloop van tijd leert men iemand anders kennen en alles herbegint misschien weer.

Ook wanneer dit moeilijk is – wanneer u in uw relatie gedragingen opmerkt die hij/zij niet verandert of wil veranderen, zou u moeten afwegen of het niet beter zou zijn een einde te maken aan de relatie. Denk na – u investeert tijd en gevoelens en misschien zelfs geld in iets wat bij nader inzien al gedoemd is om te mislukken. Probeer een realistische blik te werpen op jullie relatie. Probeert u voor te stellen hoe het binnen 6 maanden zal zijn, of binnen een jaar, of misschien zelfs binnen 5 jaar, en zo verder.

Hebt u de indruk dat u met deze hebbelijkheden of gedragingen op de duur niet zult kunnen of willen leven. Overweeg dan of het niet beter is om tijdelijk alleen te gaan leven en gedurende deze periode op zoek te gaan naar een andere partner, die u uiteindelijk gelukkig maken zal.

Daarmee bedoelen we niet dat u een eind moet maken aan uw relatie, zo gauw er het kleinste wolkje aan de hemel doemt. Elk mens heeft zijn “gebreken”. Hieromtrent bestaat er geen twijfel. De vraag is of u met deze gebreken kunt of wilt leven. En natuurlijk geldt ook het omgekeerde. Veel van deze gebreken zijn schattig en blijven het ook na verloop van tijd. Zij zullen niet als kwetsend of storend worden ondervonden. Maar in enkele gevallen is dit echter niet zo.

Met het oog hierop, zou een relatie zonder zulke gebreken waarschijnlijk ook zeer saai zijn. Dus helemaal zonder is misschien ook niet zo goed.

Daarom – blijf realistisch!

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*