Leven met overspel

Eerste wantrouwen

Vaak overuren, gekoppeld aan onbereikbaarheid? Opleidingsmaatregelen vinden plotseling plaats in het weekend? U vindt een tweede GSM, waarvan u tot op heden niet op de hoogte was? Uw partner wil de laatste tijd van alles zonder u ondernemen, misschien zelfs met als reden “ik heb ruimte nodig”?

Op basis van deze en andere voorvallen vreest u dat u wordt bedrogen?

U zoekt naar bewijzen – naar sporen van verraad. U vraagt zich steeds af wat uw partner op dat moment aan het doen is. Is hij werkelijk op kantoor? Waarom wordt uw oproep dan niet beantwoord? Wanneer u hem ’s avonds de vraag stelt brengt dit geen duidelijkheid maar krijgt u eerder nietszeggende uitvluchten.

Vertrouwelijke gesprekken met vrienden brengen u niets verder. Helpen u niet om uitsluitsel te bekomen. Op één of andere manier handelt elk gesprek steeds weer over dit thema.

Uw gedachten cirkelen steeds weer en bijna uitsluiten rondom het thema overspel en slippertjes. Prikkelbaarheid, slaapstoornissen, concentratiemoeilijkheden zijn slechts enkele onoverkoombare gevolgen.

Er bestaan verschillende manieren om deze situatie meester te worden. Partnerbemiddeling of huwelijksbemiddeling kunnen nuttig zijn om vervolgens eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen en nadien weer vertrouwen op te bouwen. Een test met de leugendetector helpt u de waarheid bloot te leggen. Beide mogelijkheden houden wel de medewerking van allebei de partners in. En wanneer deze medewerking wordt afgewend? Spionage door een privédetective kan u helpen eindelijk uitsluitsel te krijgen.

Het is in ieder geval zeker dat u nood heeft aan zulk een uitsluitsel. Zekerheid, zodoende dat u over uw toekomst kunt beslissen. Men moet beslissingen namelijk niet nemen op basis van een “buikgevoel” maar op basis van kennis. Aan deze kennis ontbreekt het u momenteel. En dat moet u ongetwijfeld veranderen.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*