Jaloezie

Jaloezie is een vaak terugkerende oorzaak van relatie conflicten. Weliswaar is een beetje jaloezie in een relatie zeker als “normaal te beschouwen”, maar indien de gedachten steeds weer rondom dit onderwerp draaien, dan kan dit een relatie zwaar belasten.

Jaloezie als waarschuwingssignaal

Terwijl de ene partner zich door de jaloerse partner gecontroleerd en aan de band gelegd voelt, voelt de andere zich bedrogen en bedot. Wanneer beide partners deze jaloezie ernstig nemen, er met elkaar over praten en daarmee eventuele misverstanden uit de wereld helpen, dan kan de inzet voor de ander weer worden versterkt en dan kan hierdoor de relatie weer nieuw leven worden ingeblazen. Jaloezie kan een waarschuwingssignaal zijn, dat er in de relatie bepaalde noden naar bevestiging en zekerheid niet worden bevredigd.

De verschillende nuances van jaloezie

Slaat de jaloezie op een reële situatie, dan zal deze in de regel weer overgaan, zodra er tussen beide partners een bevredigende oplossing voor deze situatie wordt gevonden. Wanneer de partner onder constante controle staat van zijn/haar jaloerse tegenpartij, waarin hij/zij bijvoorbeeld over elke stap rekenschap moet geven, gemaakte telefoontjes, SMS boodschappen en e-mails nader dient te verklaren, wanneer er zelfs eventueel kledingstukken worden nagekeken op sporen van een andere partner, de jaloerse partner nauwelijks nog kan slapen en zijn/haar partner ononderbroken geënerveerd is, dan is het hoogtijd om hulp buitenshuis te zoeken.

De oorzaken van jaloezie

De oorzaken van een allesoverheersende jaloersheid liggen volgens vele psychologen in de prille jeugd. Wie tijdens de eerste levensjaren niet genoeg liefde en geborgenheid van de ouders heeft ervaren, de jaloezie op een broer of zus niet met de hulp van de ouders kon over overwinnen of aan zichzelf twijfelt, loopt gevaar als volwassene om onder hevige jaloersheid te lijden.

Het vroegere gebrek aan liefde en geborgenheid en de vroeg beleefde ontwaarding van de eigen persoon, leiden ertoe dat de volwassene permanent aanspraak maakt op de aandacht van zijn/haar partner, om niet angstig te hoeven zijn om voor een emotionele leegte te komen staan. Extreme jaloezie ontstaat wanneer men de partner wenst te bezitten en indien de angst domineert de partner aan een ander, die misschien meer te bieden heeft, te verliezen. Een sterke, zelfstandige liefde kan in elk geval niet ontstaan wanneer men elkaar niet wederzijds een zekere vorm van autonomie toelaat. Een zeker niveau van jaloezie kan een relatie over het algemeen spannend en duurzaam maken.

Hoe met jaloezie om te gaan

Het zich bewust worden van mogelijke oorzaken en achtergronden voor de jaloezie, is een eerst kaap die overwonnen dient te worden. Het is raadzaam literatuur over dit onderwerp te raadplegen en het probleem door middel van een gesprek bij de partner aan te kaarten. Kan, of wil het paar deze opdracht niet alleen aangaan, dan is huwelijksbemiddeling of partnertherapie zeker een gepast hulpmiddel.

Wie buitenmatig jaloers is ziet in bijna elke vrouw/man een mogelijke concurrent(e). Die een beter figuur heeft, blonder haar, intelligenter is of een toffere wagen heeft. Op deze wijze neemt de eigenwaarde steeds af en begint men nog meer te twijfelen aan het feit of de partner hem/haar daadwerkelijk wel liefheeft. Ook voelt men zich niet begeerd. In zulk een geval kan ook psychotherapie of een zelfhulpgroep nuttig zijn.

De samenvatster van dit vakartikel is mevrouw Dörthe Huth, Gelsenkirchen, die als huwelijksbemiddelaarster in de partnertherapie werkzaam is. Meer over Dörthe Huth en haar publicaties kunt u op de volgende pagina nalezen: klik hier U vindt de website van Dörthe Huth.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*