Is een lange afstandrelatie altijd gedoemd om te mislukken?

Tegenwoordig, zijn lange afstandrelaties of weekendrelaties niets ongewoons meer en maken ze deel uit van alledaagse relaties. De reden voor zulk een relatie op afstand kan bijvoorbeeld liggen in een verandering van beroep. Een afdeling werd gesloten en de arbeidsplaats werd overgebracht naar een andere plaats zodat de partner tijdens de week honderden kilometers en zelfs meer van huis is verwijderd. Indien men niet van in het begin in zulk een lange afstandrelatie verkeert, dan wordt de relatie vaak zwaar op de proef gesteld.

Ook door middel van een vakantieflirt, een nieuwe kennis of de chat kunnen lange afstandrelaties ontstaan. Vroeger beperkte de keuze van een partner zich tot de nabije omgeving en ook met regionale omstandigheden werd er rekening gehouden. De situatie van de arbeidsmarkt en ook het internet hebben ertoe geleid dat de mens mobieler is geworden.

Men leert elkaar kennen tijdens een vakantie of op een chat en beetje na beetje weekt dit gevoelens los. Vaak denkt men zelfs niet na over de problemen die zulk een afstand kunnen creëren, moeilijkheden die in een traditionele relatie in eerste instantie niet ter sprake komen. Economisch en beroepsmatig gezien, zijn er slechts weinig mensen in de mogelijkheid om zomaar van woonplaats te kunnen wisselen om honderden kilometers verder bij hun partner te kunnen intrekken.

Men voert twee huishoudens – met alles wat daarmee gepaard gaat. Een deel van de kleding bevindt zich in de andere woning. Wanneer men steeds pendelt, is het moeilijk om een kring van vrienden of bekenden op te bouwen en in stand te houden. De lijst van problemen laat zich naar believen voortzetten.

Dus nogmaals de vraag – zijn lange afstandrelaties hoofdzakelijk gedoemd om te mislukken? Deze vraag laat zich niet eenvoudigweg met Ja of Nee beantwoorden. De karaktereigenschappen van beide partners spelen hierbij een grote rol, net als de duur van de scheiding en de periode van het samenzijn. Niet ieder mens kan of wil dagenlang of, afhankelijk van het beroep, wekenlang afstand nemen van zijn partner.

U moet er op letten regelmatig met elkaar te spreken. In het tijdperk van forfaitaire tarieven zou dit eigenlijk geen probleem meer mogen zijn. Laat uw partner deelnemen in uw dagelijkse belevenissen en smeedt samen plannen voor het volgende weekend. Laat niet toe dat ieder voor zich leeft. Dit leidt tot een relatiebreuk.

Een probleem dat zich stelt tijdens de periodes dat jullie elkaar niet zien is jaloersheid. Net omdat men niet weet wat de ander op dat moment juist aan het doen is (of wie hij ontmoet) ontstaan er fantasieën en begint er zich een scenario in het hoofd af te spelen. Gedachten aan slippertjes en jaloersheid krijgt u niet meer uit uw hoofd gezet.

Een ander effect dat een ruimtelijke scheiding met zich meebrengt is echter dat de relatie interessant blijft. Het alledaagse doet niet zo vlug zijn intrede.

Tot slot kan de bovengestelde vraag nog steeds niet met een duidelijk Ja of Nee worden beantwoord. Meestal kunnen wij echter stellen dat hoe groter het tijdsbestek, des te moeilijker het wordt voor beide partners.

Leeft u in een lange afstand- of weekendrelatie. Breng ons en anderen dan op de hoogte van hoe u dit beleeft. Hoe u met problemen omgaat, of hoe u ze vermijdt. Stuur ons een e-mail. Wij plaatsen uw verhaal graag op dit portaal. Wanneer u dit wenst natuurlijk, ook anoniem.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*