Ik ben vreemdgegaan – zou ik het vertellen?

Net zoals vele andere vragen over overspel bestaat er ook voor deze vraag geen eenduidig antwoord. Indien wel, dan is het er een dat niemand verheugd.

Hoe komt dit? Het hangt in wezen respectievelijk af van de relatie en de benadeelden. Een vrouw die haar overspel opbiecht aan haar man kan vooreerst zijn mannelijke eergevoel krenken evenals een diep gevoel van onzekerheid losweken. Dit kan leiden tot een minderwaardigheidscomplex maar kan omgekeerd ook agressie uitlokken, wat zich op zijn buurt weer tegen de vrouwelijke partner kan richten.

In zulke gevallen maakt het opbiechten van overspel meer kapot dan het red, aangezien eindeloze discussies en een verstoorde vertrouwensrelatie onvermijdelijk zijn. Zulk een situatie is natuurlijk niet enkel maar denkbaar in het hierboven beschreven geval – Vrouw is vreemdgegaan en biecht dit op aan haar man – maar is ook omgekeerd waar; het is enkel zo dat vrouwen aan wie een slippertje wordt opgebiecht zelden zo dramatisch reageren als mannen.

Wanneer kan het opbiechten van een verhouding dan wel nuttig zijn? Eigenlijk enkel maar wanneer het slippertje en de daaruit voortvloeiende verhouding zich werkelijk heeft ontwikkeld tot een reëel huwelijks- of relatiebedrog. Want door middel van een langdurige verhouding stelt men de eigen relatie op een andere voet dan oorspronkelijk bedoeld.

Het gevolg van aanhoudend dubbelspel kan ertoe leiden dat men zich steeds meer van zijn oorspronkelijke partner vervreemdt. Indien er echter nog een vonkje hoop is dat de initiële relatie zou kunnen blijven voortbestaan, dan moet de bedrogen partner hiervan weet hebben, zodat er bijgevolg van zijn/haar kant of van uw zijde om de relatie kan worden gestreden. Het is bevorderlijk te weten dat strijden hiertoe noodzakelijk is en te beseffen wat er de man of vrouw ontbrak in de relatie en zodoende tot deze verhouding heeft gevoerd.

Er zou als het ware een tussentijdse balans binnen het huwelijk of relatie moeten worden opgesteld met als besluit de vaststelling van wat er ontbrak en waarom er uit het slippertje een langdurig dubbelspel is ontstaan. Waarom verzwakte men? Men kan het echter ook niet meer ongedaan maken, maar men kan er op zijn minst analytisch over nadenken en gemeenschappelijk proberen een oplossing te vinden en zodoende de strijd om de relatie te redden aanvangen.

Tot slot is het zelfs zo dat een slippertje de eigen relatie weer kan doen heropleven, omdat dit nieuw avontuur of deze “verse kennis” enerzijds binnen de eigen relatie kan worden gebracht en het anderzijds de fantasie vleugels kan geven alsook het eigen gemoed positief kan beïnvloeden.

Zo kan ook een negatieve zaak soms een goede kant hebben, maar enkel wanneer men zich niet nog verder van zijn eigen man of vrouw vervreemd. Aangezien het risico tot relatiebreuk blijft toenemen. Daarom kan het zinvol zijn de partner om hulp te vragen indien er uit een eenvoudig slippertje of een nietszeggende verhouding een langer durende, aanhoudende, liefdesverhouding groeit onder de vorm van dubbelspel.

Zulk een liefdesverhouding groeit boven een eenvoudige verhouding uit. Indien men overweegt het overspel op te biechten, dan stelt zich de vraag wat men zelf wenst met betrekking tot de toekomst.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*