Het beëindigen van een relatie

U kunt omwille van uw partners’ overspel de relatie niet verder zetten. Of u hebt gemerkt dat de stroom niet meer passeert? Het is u de laatste duidelijk geworden dat u uw relatie niet meer kunt of wilt voortzetten? Staat uw besluit vast? Of bent u nog niet helemaal zeker?

Is er eigenlijk wel een “correcte manier” om een relatie te beëindigen? Men kan het op zijn minst proberen.

Wanneer u er zeker van bent dat een breuk onafwendbaar is, dan moet u een persoonlijk gesprek met uw toekomstige ex niet al te lang voor u uitschuiven. Probeer dit gesprek zo vlug mogelijk te voeren. Waarbij “zo snel mogelijk” misschien niet meteen in het holst van de nacht betekent. Dringende afspraken die tot een onderbreking van het gesprek zullen leiden zijn eveneens niet goed. Wanneer u dus weet dat de kinderen dadelijk thuis komen, u een vliegtuig of een trein moet halen of dat uw vrienden dadelijk voor de deur staan dan moet u het gesprek verschuiven naar de volgende avond of het komende weekend.

Zorg ervoor dat uw partner niet door een derde op de hoogte wordt gebracht van de nakende scheiding en deel hem dit ook niet schriftelijk of elektronisch mee.

Probeer in een rustig gesprek de relatie zuiver af te sluiten, want dit zal nadien tot minder problemen leiden. Druk u hierbij niet vaag of onduidelijk uit en wek ook geen valse hoop.

Indien er gemeenschappelijke kinderen in het spel zijn, bedenk dan dat u uw partner steeds opnieuw onder ogen zult moeten komen. Met het oog daarop is het gewenst om onverkrampt met elkaar om te kunnen gaan, zonder elkaar meteen gelijk verbaal het hoofd in te slaan.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*