Erfenis ivoorkust – echt of nep?

Leer in dit artikel hoe u een valse erfenis uit een Afrikaans land als Ivoorkust herkent als oplichterij. En je zult leren hoe slim de oplichters te werk gaan om hun slachtoffers in de val te lokken.

Een rijke en oude echtgenoot is gestorven in Afrika

Degenen die de droom van groot fortuin nog niet hebben opgegeven, kunnen hoop vinden in de ontvangst van een speciale e-mail. Een advocaat uit Afrika deelt u mee dat hij al geruime tijd op zoek is naar een erfgenaam van een overleden persoon in Ivoorkust. Nu denkt hij dat hij hem in jou gevonden heeft.

Een geschrift gebruikt door fraudeurs

Een geschrift gebruikt door fraudeurs

Of een gretige bankbediende verklaart vol vertrouwen dat hij een rekening met een hoger saldo heeft ontdekt die al lang inactief is. Maar hij kon geen familieleden vinden van de dode man die eigenaar was van de rekening, en wendt zich nu tot iemand met dezelfde achternaam.

Omdat het een schande zou zijn als het geld bij de staat terecht zou komen, moest er iets gedaan worden. Daarom wil hij de formaliteiten rond de erfenis regelen, zodat het geld daarna verdeeld kan worden.

Vooral in het geval van overledenen uit Afrikaanse landen zoals Ivoorkust, is het mogelijk dat een priester of pastoor contact met hen opneemt over de nalatenschap. Deze persoon doet een beroep op het geloof van de geadresseerde in God en beweert dat de overledene een bijzonder vroom en godvrezend persoon was.

Maar: de vermeende overledene bestaat helemaal niet en alle documenten zijn afkomstig van een identiteitsfraude. Dergelijke identiteitsfraude komt overigens in verschillende vormen van criminaliteit voor.

De nieuwe vriend van het internet moet naar Afrika om een erfenis te regelen

Of een chatpartner, die men pas op Internet heeft ontmoet, moet naar Afrika reizen omdat hij daar een grote erfenis moet afhandelen, waarvoor later honoraria moeten worden betaald.

Een familielid is enige tijd geleden overleden en de grote erfenis moet binnen korte tijd worden afgewikkeld voordat het geld aan de staat toevalt.

De oplichter neemt vervolgens verschillende keren contact op met het slachtoffer via een e-mailadres of per telefoon en vraagt op een bepaald moment om financiële hulp op korte termijn.

Erfenisfraude is een succesvolle zwendel in veel Afrikaanse landen

De zwendel is ook bekend uit Afrikaanse landen zoals

 • Ghana
 • Nigeria
 • Togo
 • Burkina Faso
 • Mali.

De oplichters zijn deel van criminele Afrikaanse bendes die veel geld verdienen met internetfraude. De fraudeurs azen op een slachtoffer tot hij of zij financieel leeggebloed is.

Het vooruitzicht van veel geld is verleidelijk

Er is niet veel voor nodig om zo’n aanbod op vruchtbare grond te laten vallen. Misschien zit u in een moeilijke financiële situatie, bent u al lange tijd aan het rondkomen of denkt u: “Heb ik eindelijk geluk?”

In het begin is men natuurlijk sceptisch. Maar omdat de e-mails vaak gepersonaliseerd zijn en de overledene dezelfde achternaam heeft, antwoord je.

Je moet geld overmaken

Korte tijd later ontvangt u een antwoord met contactgegevens, een homepage van het advocatenkantoor of de bank en verdere instructies over hoe te handelen. De website van de contactpersoon ziet er respectabel uit. Documenten zoals een

 • verklaring van erfrecht
 • certificaat
 • of iets dergelijks.

Het lijkt allemaal sluitend met de erfenis in Ivoorkust

Er is een beetje euforie gemengd in “….was, als dat zo is?”. Met zulke grote vooruitzichten kan het gebeuren dat men gezond wantrouwen overboord gooit.

Het contact vraagt u om hem persoonlijke gegevens te sturen.

Na korte tijd moeten echter eerst vergoedingen worden betaald. Betalingen worden gevraagd voor

 • notarisatie
 • Notariskosten
 • vergoedingen
 • of belastingen.

De vermeende kans op een rijke erfenis, meestal ter waarde van enkele miljoenen, zorgt er dan voor dat het slachtoffer bereid is te betalen. Het doel van de criminelen is altijd geld afhandig te maken.

De droom verandert in een nachtmerrie

Soms is het zo dat het contact wordt verbroken na de eerste overmaking van geld. In de meeste gevallen vindt daarna verdere correspondentie plaats. Dit gebeurt per e-mail of in telefoongesprekken. Het doel is altijd hetzelfde: meer geld krijgen. De daders houden het kaartenhuis draaiende, maar er verschijnen steeds nieuwe hindernissen.

Het is dan bijzonder moeilijk voor de getroffenen omdat een bepaald punt al gepasseerd is. Het zogenaamde “point of no return” – het veronderstelde punt van geen terugkeer. Want nadat een wellicht niet onaanzienlijk bedrag reeds is “geïnvesteerd”, is men in zekere mate afhankelijk van de winst in de vorm van de vermeende erfenis.

Dit kan ook psychologische gevolgen hebben. De getroffenen kunnen het verlies van het geld maar moeilijk verwerken.

Het kan dus een soort verslaving worden. In sommige gevallen betalen de getroffenen hoge vijfcijferige bedragen stuk voor stuk. En zij doen dat ook al zijn zij er zich – althans subliminaal – van bewust dat zij in een val zijn gelopen.

De stroom van zogenaamd noodzakelijke documenten houdt nooit op en eindigt pas wanneer het slachtoffer financieel uitgeput is en niet langer in staat is om aan de betalingseisen te voldoen. De erfenis zelf verliest focus. De slachtoffers zijn alleen nog maar bezig met het verkrijgen van de gevraagde fondsen.

Uiteindelijk vallen de slachtoffers in een diep gat en kunnen zij diep in de schulden raken. In plaats van het verwachte grote geluk en de vervulling van dromen, bevinden zij zich plotseling in een nachtmerrie die helaas bittere werkelijkheid is.

De liefdeszwendel als toegangspoort tot de erfeniszwendel

Tussen haakjes – een ondersoort van fraude loopt zo dat huwelijksbedriegers uit Afrika de harten van de slachtoffers binnensluipen. Deze oplichters worden ook wel scammers genoemd.

De fraudeurs doen zich voor als Fransen in deze zwendel. Zij hebben een vrouw of een man ontmoet op het internet en beweren verliefd te zijn geworden. Daartoe stelen ze foto’s van knappe mensen en zetten ze nepprofielen op internet. De mensen op de foto’s weten niets over het misbruik van de foto’s. De persoonsgegevens en de identiteit van de fraudeurs zijn allemaal fictief.

Dan doen de oplichters alsof ze plotseling naar Afrika moeten reizen om een erfenis te vereffenen. Helaas zijn er kosten en vergoedingen aan verbonden.

Het slachtoffer wordt verondersteld de vermeende kosten later te betalen omdat de chatpartner niet over zijn geld kan beschikken. Daartoe vraagt de oplichter het slachtoffer een grote som geld over te maken naar een bankrekening in het buitenland. Als de betaling eenmaal is verricht, is het voor het slachtoffer moeilijk om het geld terug te krijgen.

Hoe kom ik uit de val met de oplichting?

In wezen is erfenisfraude georganiseerde misdaad. Sinds de jaren tachtig is wereldwijd een netwerk van criminele kleinschalige ondernemers actief. Het contact met de oplichter verliep toen per post, later per fax en tegenwoordig per e-mail.

Internetcafés in Ivoorkust dienen als oplichtingsbureaus. Van daaruit worden massa’s e-mails met oplichtingspogingen of computervirussen verzonden. E-mailadressen van geadresseerden worden onderling doorverkocht, zonder dat het einde in zicht is. In Afrika heerst op veel plaatsen extreme armoede, zodat mensen via deze zwendelpraktijken snel en gemakkelijk geld kunnen verdienen.

De daders gaan vaak tot het uiterste voor de oplichtingsconstructies. Sommige mensen achter de zwendel creëren zeer aantrekkelijke en bedrieglijk echt uitziende websites, bijvoorbeeld voor denkbeeldige advocatenkantoren.

Tekenen dat het oplichterij is

 1. In de eerste plaats is een eerste contact per e-mail in een ernstige zaak vrij onwaarschijnlijk. Bovendien komen staatsdocumenten, zoals het afschrift van de verklaring van erfrecht, meestal per post.
 2. Een ander waarschuwingssignaal is om in tijdnood te komen. Een normale erfenis heeft tot 9-12 maanden nodig om zich te vestigen. In werkelijkheid zou er geen reden zijn voor zogenaamde haast.
 3. Het belangrijkste teken van fraude: u wordt verondersteld geld naar Afrika te sturen om de kosten van de erfenis te vereffenen. In dat geval is het altijd fraude.

Detectives adviseren u over de vermeende erfenis in Ivoorkust

Als je eenmaal op zo’n e-mail hebt gereageerd, zit je vaak in een val waaruit je je niet gemakkelijk alleen kunt bevrijden.

Indien u zich, ondanks alle bedenkingen, in een dergelijke situatie bevindt, of indien u onzeker bent of vreest dat u een fout hebt gemaakt, is het raadzaam deskundig advies in te winnen.

Er zijn gespecialiseerde privé-detectives die de nalatenschap in Ivoorkust en de betrokken personen kunnen natrekken. Dit kost misschien wat geld, maar het geeft gemoedsrust.

Neem contact op met de experts voor Afrika. Dit zijn de privé-detectives van het internationaal recherchebureau A Plus, dat gespecialiseerd is in het bewijzen van internetfraude.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres info@lovescammer.com. Goed om weten: u kunt de onderzoekers in het Nederlands, Duits of Engels aanschrijven.

Vertel de deskundigen de feiten van de zaak. Stuur de documenten onmiddellijk op. U krijgt dan een eerste beoordeling en vervolgens een aanbod voor verificatie en nog andere informatie.

De deskundigen ontmaskeren oplichters van het internet en zorgen ervoor dat u geen slachtoffer wordt van een bende oplichters. De begeleiding is discreet en u komt de waarheid te weten zonder de autoriteiten erbij te betrekken.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie