Een slippertje – zekerheid of vermoeden

De laatste tijd kondigen er zich steeds opnieuw overuren aan? Vanaf nu nemen seminaries plaats tijdens het weekend. Stiekem een andere GSM?

De aanwijzingen dat uw partner een “avontuurtje” heeft hopen zich op. Wat er u ontbreekt is zekerheid. U hebt uw partner al over deze tekenen aangesproken omdat u duidelijkheid over de situatie wenste te bekomen. U verwachtte dat men u op een geloofwaardige manier ervan zou weten te overtuigen dat u het mis heeft.

Toch verliep het anders. Meestal vallen er uitspraken in de trend van bijvoorbeeld: “Dat is niets” of “Uw jaloersheid is volledig ongegrond”. Uw partner kan eveneens argumenteren in de aard van: “Je ziet ze vliegen”, of “Dat is allemaal inbeelding». Ook volgende uitspraken: “Je jaloersheid wordt stilaan ziekelijk – je moet er eens mee naar de dokter lopen”, zouden hem kunnen ontvallen. In het ergste geval zegt hij: “Bewijs het me dan”.

Een partner zal zelden een slippertje of verhouding bekennen; ongeacht wat u ook maar als bewijsvoering aanbrengt. Deze zogenaamde “bewijzen” leidden in de meeste gevallen enkel maar tot een nog lelijkere strijd. Hebt u dat nodig? Nee – dat is het laatste wat u nodig heeft.

Zulk een strijd helpt noch u noch uw partner verder. U hebt geen bewijzen – enkel vermoedens, mogelijkerwijs onderbouwd door iets kleins, iets wat misschien een bewijs zou kunnen zijn, maar hoogstwaarschijnlijk eerder een samenloop van omstandigheden blijkt. Het probleem is dat u niet kunt herkennen of uw partner de waarheid spreekt of liegt.

Momenteel is het voor u onmogelijk om beslissingen naar de toekomst toe te nemen. Het is gemakkelijk gezegd: “moest er een slippertje/ verhouding in het spel zijn, dan scheid ik». Zulk een beslissing moet steek houden. Ten opzichte van uw kinderen, uw familie, vrienden en bekenden. Een dergelijke beslissing moet worden genomen op grond van zekerheden – niet op grond van vermoedens.

Vermijdt in elk geval willekeurige handelingen, waarin u uw partner schaduwt, of laat schaduwen door een goede vriend/vriendin. Om iemand na te trekken moet u echt wel over wat meer beschikken dan een auto en een rijbewijs. Iemand observeren is een ingewikkeld proces. In het laatste geval komen hier privédetectives in het spel, want deze ondersteunen u en geven u het noodzakelijke uitsluitsel dat u in staat zal stellen beslissingen te treffen betreffende uw toekomst.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*