Breuk en scheiding na overspel en een slippertje

Een slippertje of verhouding verandert alles. Te ontdekken en te ervaren dat u door uw partner werd bedrogen, maakt begrijpelijk vele mensen van slag. Diegene waarmee u uw leven hebt opgebouwd, met wie u alles heeft gedeeld, aan wie u alles heeft toevertrouwd, meer dan wie dan ook in uw leven, heeft u belogen en bedrogen. Uw partner, die uw diepste vertrouwenspersoon was, uw familie, hij/zij die u misschien onder ogen van getuigen eeuwig trouw heeft gezworen, heeft uw vertrouwen een deuk gegeven.

Het is dan ook normaal en begrijpelijk dat er bij u twijfels rijzen of een voortzetting van de relatie nog zinvol of mogelijk kan zijn. Het gemeenschappelijke leven, de romantische momenten, de gezamenlijke vrienden, het geloof, het bemind te zijn geweest, worden plotseling één grote leugen. Wat kan ik nog geloven van mijn partner?

Maar voor u echter overhaast beslist om tot een scheiding of breuk over te gaan, dient u tijd te nemen om nog eens goed over alles na te denken. Trek u terug, creëer een ruimte waarin u zich bewust kunt worden van uw eigen gevoelens. Wat wil ik werkelijk, kan ik mijn partner vergeven, hem misschien zelfs begrijpen? Wat wens ik naar de toekomst toe en hoe zou deze eruit moeten komen te zien?

Trek u terug in uzelf, luister naar uzelf en probeer voor uzelf duidelijk te maken hoe uw toekomst er zout moeten uitzien en of u dit mogelijk is met uw huidige partner. Analyseer uw relatie en de oorzaak van het slippertje of de verhouding. Ligt de reden in de relatie, met ander woorden problemen binnen de relatie, in een ontevredenheid van de partner met de relatie, bespreek dan samen of deze problemen vallen op te lossen en of beide partners zich een voortzetting van de relatie kunnen voorstellen.

Hield uw partner er een langdurige verhouding op na, terwijl hij daadwerkelijk de relatie niet meer voortzetten wilde of kunt u hem niet vergenten en lijkt het u onmogelijk om nog verder met hem te kunnen samenleven, pas dan zou u ernstig over een breuk of scheiding moeten beginnen na te denken.

Moest u hebben beslist over te gaan tot een breuk of scheiding, informeer uw partner dan en verklaar hem/haar waarom. Hebt u gemeenschappelijke kinderen, bespreek dan samen met uw partner hoe het nu verder moet. De kinderen treffen net geen schuld; daarom is het belangrijk dat zij ondanks alle incidenten eerlijk op de hoogte worden gebracht.

Of ze dienen op de hoogte te worden gebracht van de oorzaak van de breuk of scheiding, hangt natuurlijk af van de leeftijd en het karakter van de kinderen.

Onmiddelijke hulp bij overspel

Leven met het ontrouw

Leven na overspel

Problemen in de relatie

Professionele hulp en diensten

Nuttige informatie

Mooie offertes van bol.com*